HOME>新闻中心>新闻正文

《迷你世界》11月最佳地图榜投票活动

2017-12-14 17:14:41

迷你世界的小伙伴们,快来为你最爱的地图投票啦,下面是11月份非常优秀的精选作品集,请在迷你工坊体验地图后再进行投票,让真正优秀的地图脱颖而出。你的支持是对作者最大的鼓舞和认可!


每人最多可投3票。最终投票排名前三的地图将直接入选11月最佳地图榜。


届时会在迷你工坊专题页面展示11月最佳地图榜作品,敬请期待迷你世界11月最佳地图榜的诞生!


投票时间2017年12月14日-2017年12月21日

投票结果将在活动结束后3个工作日内发公告。


投票链接:网页链接


11月精选作品集

迷你号 地图名

106121755              丸子岛

475651                    隔岸观花 思许楼

20000967                新方块酷跑

18970656               山河社稷图 伏灵

82740213               记忆大师

35304017               天天跑酷

90686355               心跳水立方

20549154               墓影

18512927               街头跑酷

25180511               沙漠TD 团队战

13542823               3位乘法 伪模

13466512               小城故事

162331262             巴比伦城

18512927               海底文明

26223386               电路盒子12.3更新

304843                   迷你世界杯2 小游戏

31196602               超级玛丽升级版

31444900               一起来飞车 法老遗迹

66765267               QQ游戏 初恋

69499491               金銮殿

74558989               立体迷宫

35500112               仲夏夜之梦

24748062               大航海时代 海战

40768373               听雪楼

5269274                 最强刷怪塔刷石机

66765267               QQ游戏 荒野求生枪战

18970656               QQ趣味游乐场